Nové kontrahence pronájmů brzdí i vysoké náklady na stavební úpravy kanceláří.

20.10.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, dvoj- až trojnásobný nárůst finančních nákladů spojených s vybudováním nových kancelářských prostor brzdí ochotu nájemců ke stěhování. Zatímco v roce 2019 se investice do realizace interiérů nových kanceláří, tzv. re-fitů, pohybovaly kolem 400 – 600 EUR za čtverečný metr, v současné době je to kolem 1 000 EUR a výjimkou nejsou ani náklady přesahující 1 200 EUR.

Ve spojení s rostoucími náklady na pronájem a provoz kanceláří se jedná o hlavní důvody, proč trh kancelářských prostor v prvním pololetí letošního roku ochladl. Řada firem totiž upřednostňuje setrvání ve stávajících prostorách. I proto roste podíl přejednání starších nájemních smluv, který v prvním čtvrtletí dosáhl 45 %.

Do skokového nárůstu nákladů na vybudování interiérů pracovních prostor se propsalo hned několik faktorů. Patří mezi ně zvýšení cen stavebního materiálu, včetně úprav technologií v prostorách nebo zasíťování, energetická krize, nedostupnost pracovní síly a její rostoucí cena. Průměrné náklady, které se nyní běžně pohybují mezi 800 až 1 200 EUR za čtverečný metr, přitom odpovídají víceméně standardnímu provedení vybavení kanceláře. V případě vyšší kvality vybavení může investice značně přesáhnout hranici 1200 EUR/m2 a více.

Pokud nájemce uvažuje o pronájmu 500 m2, musí počítat s jednorázovou investicí kolem deseti dvanácti milionů korun. Pokud k tomu připočtete náklady na samotné stěhování a kancelářské vybavení, i poměrně bonitní společnosti takový výdaj dobře zvažují. Také proto řada z nich dává přednost setrvání v dosavadních prostorách s upgradem stávajících interiérů,“ informuje Lena Popova. Stěhování do nových prostor pro nájemce navíc aktuálně velmi často znamená i vyšší platby nájemného. Nové kancelářské budovy sice bývají úspornější z hlediska spotřeby energií a dalších médií, ale developerské společnosti již často musejí v nájemném zohlednit dražší bankovní financování a samozřejmě rovněž stavební náklady. To v kombinaci s inflací stojí za tím, že se nejvyšší požadované nájemné za nové kanceláře v Praze dostalo ve 2. kvartálu už nad 30 EUR za m2 a měsíc.

Mgr. Petr Jezdinský (108 agency a hypoindexu)