O Palác Broadway nikdo v aukci s vyvolávací cenou přes miliardu Kč neprojevil zájem.

22.9.2021

Vážení čtenáři, milí klienti, o pražský Palác Broadway neměl v elektronické aukci Úřadu pro zastupování státu (dále jen „ÚZSVM“) ve věcech majetkových nikdo zájem. Úřad palác nabízel s vyvolávací cenou přes jednu miliardu korun, což byla nejvyšší minimální cena za dobu existence úřadu.

Obrázek: Palác Brodway – pohled z Celetné ulice, tak jak byl prezentován na aukční a dražební elektronické desce ÚZSVM, resp. inzerátu.

foto 1

Zdroj: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/72235, ÚZSVM, vlastní zpracování, 2021

Aukce začala uplynulý týden v úterý ráno, neboť aukční jistotu 20 milionů korun složil nejméně jeden zájemce. Ten ale nakonec neučinil žádný příhoz. Minimální navýšení ceny bylo 200.000 korun. ÚZSVM se tak nyní obrátí na stávajícího nájemce, který bude mít tři měsíce na koupi paláce za vyvolávací cenu. Pakliže o palác neprojeví zájem, je ÚZSVM připraven vyhlásit další kolo elektronické aukce se stejnou minimální cenou jako v prvním kole aukce.

Funkcionalistická stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého, která leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořena třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Celý areál prošel v průběhu let několika rekonstrukcemi. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Následně byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino Cinema Broadway s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. Po konci druhé světové války se kino přejmenovalo na Kino Sevastopol a ke svému původnímu názvu se kino vrátilo až po roce 1989. V současné době tyto prostory využívá Divadlo Broadway. ÚZSVM převzal komplex Paláce Broadway do svého majetku v roce 2016 od tehdejší státní Správy železniční a dopravní cesty (nyní Správa železnic). Objekt s obchody, divadlem, restauracemi a kancelářemi draží v aukci, poněvadž o něj neprojevila zájem žádná státní instituce.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů UZSVM, Ministerstva zahraničních věcí, ČTK a Novinky.cz)