Ochrana klientů na trhu s energiemi se ode dneška zvyšuje.

1.1.2022

Vážení čtenáři, od 1. ledna budou mít zákazníci na trhu s energiemi vyšší ochranu, změnu přináší novela energetického zákona, která vstoupila dnes v účinnost.

Dodavatelé energií např. budou muset informovat zákazníky adresně o cenových změnách. Jejich zveřejnění na internetu už stačit nebude.

Novela zákona rozšiřuje ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků. Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek musí nově dodavatel oznámit zákazníkovi nejpozději 30 dní předem.

Pokud tak neučiní, nesmí vstoupit v účinnost. Nesouhlasí-li zákazník se změnami, může smlouvu bez sankcí vypovědět nejpozději deset dní před vstupem v platnost.

Zastánci adresného doručování odmítli již dříve tvrzení dodavatelů energií, že změnu ceny budou muset posílat doporučenými dopisy a náklady pak promítnou do ceny energií.

Novela proti tzv. energošmejdům zavádí rovněž registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelskou činnost v energetice stanoví jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Zprostředkovatelskou licenci budou muset mít i mít společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají jejich dodavatelé.

Zákazník bude mít také právo vědět, kdy přesně mu končí závazek ze smlouvy, a dodavatel bude mít povinnost mu to sdělit. Určena je nově i max. délka smluv na dobu určitou, která může dosahovat nanejvýš 36 měsíců, poté se smlouva považuje za za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

Zpřesněny jsou též lhůty pro odmítnutí automatického prodloužení smlouvy. Smlouvu, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez výslovného souhlasu zákazníka, je klient oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do 12. dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku.

Mgr. Petr Jezdinský (za pomoci ČTK a BusinessINFO.cz)