Ochránci přírody žádají občany, aby neshazovali hnízda jiřiček a vlaštovek.

16.4.2023

Vážení čtenáři, Česká společnost ornitologická žádá občany, aby neničili a neshazovali hnízda jiřiček a vlaštovek, které se v tomto období vracejí do České republiky ze svých zimovišť v Africe. Shazování hnízd s vejci a mláďaty, s kterým se ornitologové každoročně setkávají, je v rozporu se zákonem o ochraně přírody. Ornitologové na tuto skutečnost upozornili v tiskové zprávě. Vlaštovky a jiřičky jsou přitom považovány za tradičního posla jara. Když krmí mláďata, uloví jeden pták denně stovky mšic, muchniček, komárů a dalšího drobného dvoukřídlého hmyzu.

Obrázek č. 1: Vlaštovkovití

Poznate-jiricku-od-vlastovky-768x768

 

Zdroj: https://www.birdlife.cz/vlastovky-a-jiricky-se-vraceji-nechte-je-u-sebe-bydlet-vyzyvaji-ornitologove-verejnost/, vlastní zpracování, 2023

Jiřičky i vlaštovky se podle ornitologů zpravidla vracejí na místo, kde se narodily. "Zejména jiřičky jsou na svá hnízdiště silně vázané. Celé generace obývají tentýž objekt po desítky let,“ informoval Lukáš Viktora, expert České společnosti ornitologické (ČSO) na ochranu ptáků v zástavbě. Podle jeho názoru si oba druhy staví hnízda prakticky výhradně na lidských stavbách. Vlaštovky uvnitř, nejčastěji ve stodolách, dílnách, garážích, průmyslových halách, průjezdech či zemědělských objektech a stájích. Jiřičky naopak na vnějších zdech budov, nejčastěji pod římsami, v okenních nikách nebo v zapuštěných lodžiích.

Obrázek č. 2: Vlaštovka obecná

Barn_Swallow_by_Stefan_Berndtsson (kopie)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovka_obecn%C3%A1, vlastní zpracování, 2023

 

Obrázek č. 3: Jiřičky obecné – Právě hnízda jiřiček často lidé srážejí kvůli velkému množství trusu hromadícího se pod nimi. Tomu lze snadno zabránit uložením prkna nebo plechu pod hnízdo. Za odměnu jiřičky vychytají mouchy. Odstraňování hnízd je od roku 2004 zakázáno (zákon 114/1992 § 5a odst. 1b)), takže např. při rekonstrukci budovy je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, ale ani s tím nesmí dojít k narušení probíhajícího hnízdění. Preventivně lze stavbu opatřit zábranami jako šikmým překlenutím uzavřených pravých úhlů nebo kluzkým povrchem na místech možného hnízdění, jakékoliv plašiče jsou neúčinné. Naopak, jiřičky lze podpořit nainstalováním hnízdních podložek nebo umělých hnízd. Pokud chce někdo jiřičkám a vlaštovkám se stavbou hnízda pomoci, může jim na zahradě připravit nádobu s hlínou, kterou zalije vodou.

Delichon_urbicum_10

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99i%C4%8Dka_obecn%C3%A1, vlastní zpracování 2023

 

Ornitologové se ale každoročně setkávají s případy, kdy se lidé snaží ptákům v hnízdění bránit např. tím, že umisťují překážky do oken včetně bodců proti holubům. Jenže pro jiřičky mohou paradoxně sloužit jako opora hnízda. Problém je, že bodce, kovové i plastové, mohou ptáky zraňovat či zabít. Vlaštovkám zase někteří lidé bránit vletět do budovy, v které mají hnízdiště. Lze se setkat i s případy, kdy lidé shazují hnízda s vejci i mláďaty, což je zcela nepochopitelný a barbarský čin. Pro jiřičky to může znamenat konec sezóny, jiné místo k hnízdění už si nezvládnou najít.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím České společnosti ornitologické a ČTK)