Poslanecká sněmovna potvrdila novou pravomoc České národní banky stanovovat podmínky pro hypoteční úvěry.

26.5.2021

Vážení čtenáři a klienti, ČNB bude mít ex lege (ze zákona) pro futuro (do budoucna) pravomoc stanovovat podmínky pro získání půjček na bydlení. Ta totiž mohla dosud dávat hypotečním bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná (vymahatelná). Rozšíří se také možnosti centrální banky při obchodování na finančních trzích. Legislativní novelu zákona o České národní bance (pozn. zákona č. 6/1993 Sb.), která tyto a další změny zavádí, stvrdila Sněmovna. Odmítla tak návrhy Senátu, který chtěl do zákona mj. vložit mírnější podmínky pro obchodní banky při poskytování hypoték. Předlohu nyní dostane k signaci prezident republiky.

 

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podpořila sněmovní verzi zákona. Guvernér ČNB Jiří Rusnok řekl, že senátní návrh ke kvalitě předlohy nepřispívá. Novela přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které komerční banky a další poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika. Guvernér Rusnok už dříve poukazoval na skutečnost, že hypoteční úvěry na bydlení tvoří více než polovinu všech poskytnutých úvěrů.

Obrázek č. 1: Ing. Marek Mora, viceguvernér České národní banky

 

mora_01.jpg_128100454

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/fotogalerie/, vlastní zpracování, 2021

 

Předloha ale bankám umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit. Senát chtěl tento limit zvýšit až na 7,5 procenta.

Výjimka se má týkat hlavně žadatelů, u nichž je návratnost z pohledu bankovního domu dostatečně spolehlivě zajištěná. Ministryně Schillerová varovala, že by to vedlo ke snížení účinnosti právní regulace.

Česká národní banka doposud ve svých doporučeních operovala s ukazateli sledujícími výši hypotéky k hodnotě zástavy (ukazatel LTV), výši příjmů žadatele k celkovému zadlužení (ukazatel DTI) a výši splátky (ukazatel DSTI).

Avšak tato doporučení nejsou právně závazná (vynutitelná). Díky novele bude centrální banka moci stanovit horní hranici u jednoho ukazatele, u kombinace dvou ukazatelů, anebo u všech tří ukazatelů, a to závazně, s možností efektivního vymáhání dodržování, informovalo ministerstvo financí.

Obrázek č. 2: Ing. Tomáš Nidetzký, viceguvernér České národní banky

nidetzky_01.jpg_128100454

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/fotogalerie/, vlastní zpracování, 2021

 

Senát chtěl rovněž vypustit z předlohy ustanovení, které dává centrální bance možnost založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu nebo v ní nabýt účast. Vláda uvádí, že tato navrhovaná změna neznamená změnu právního stavu. Dosud se tato možnost opírala jen o obecně definované oprávnění k investiční činnosti, která má zabezpečit úkoly centrální banky. Podle vlády je vhodné toto pravidlo přímo vložit do právního předpisu. Projednávaná novela rozšiřuje možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více protistranami a s větším množstvím finančních nástrojů. Řada opozičních poslanců toto ale označovala za rizikové a vyslovovala obavy, že by takto centrální banka mohla financovat provoz státu, což ministryně Schillerová i Česká národní banka odmítaly. Tuto možnost Sněmovna vložila do zákona ve stavu legislativní nouze už loni, ale omezila ji časově jen do konce letošního roku. Nyní má platit natrvalo. Vedle obchodních bank, spořitelních a úvěrních družstev bude moci jít třeba o pojišťovny, penzijní společnosti a další institucionální investory. Ministerstvo financí i ČNB si od toho slibují možnost pružnějšího zásahu na finančním trhu v případě výkyvů.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím ČTK)