Poslanecká sněmovna schválila dne 16. 6. 2020 ve druhém čtení návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí.

19.6.2020

Vážení čtenáři, milí klienti, návrh vlády na zrušení daně z nabytí nemovitostí míří k závěrečnému schvalování. Legislativní proces přitom postupuje nebývale rychle, tzv. první čtení totiž proběhlo ani ne před měsícem dne 27. května. Nicméně legislativní návrh rovněž pro futuro (do budoucna) zruší možnost odečítat si zaplacené úroky z hypotečního úvěru od základu daně. Někteří poslanci ale usilují o to, aby tato možnost zůstala zachována a z tohoto důvodu proto ve druhém čtení v tomto ohledu přednesli své pozměňovací návrhy.

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.

Návrh dále upravuje i prodloužení takzvaného časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.

Vládní návrh upravil možnost uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabude nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Cílem opatření je povzbudit trh s nemovitostmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení.

„Opatřením nejen pomáháme topícímu se realitnímu trhu, ale podáváme ruku především mladým rodinám, které tím povzbudíme k pořízení si vlastního bydlení. Čtyři procenta z kupní ceny bytu aktuálně např. v hlavním městě znamenalo klidně 200 – 300 tisíc korun navíc,“ poznamenala ministryně financí Alena Schillerová a dodala: „Platí zpětná účinnost návrhu a daň z nabytí tak nezaplatí nikdo, jemuž byl proveden vklad na katastru nemovitostí v prosinci 2019 nebo později. Není tedy žádný důvod vyčkávat s převody.“ Cílem návrhu zákona je z dlouhodobého hlediska zlepšit dostupnost bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým v okamžiku po nákupu rodinného domu či bytu zbude více peněz v hotovosti. „Kupujícím díky návrhu zůstane více peněz než předtím a především je budou mít hned, ne až za dvacet či třicet let po splacení úvěru. Těm, kdo už daň z nabytí zaplatili, necháme samozřejmě uplatňovat odpočty dál. To samé platí i pro ty, kteří zaplatili dřívější daň z převodu nemovitostí. A nově si odpočty úroků z hypotéky budou uplatňovat i ti, kdo si pořídí bydlení nejpozději do konce roku 2021,“ vysvětluje záměr ministryně financí Alena Schillerová. „Refinancování dříve uzavřených hypoték samozřejmě bude v právní normě ošetřeno tak, aby nebylo posuzováno jako nový hypoteční úvěr,“ doplňuje.

Z návrhu zákona budou mít zpětně prospěch všichni, jejichž daň byla splatná od 31. března 2020. Ti již nebudou mít povinnost daň z nabytí nemovitostí zaplatit. To se týká všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. „Jedná se o množinu lidí, kterým jsme v rámci liberačního balíčku odsunuli úhradu daně z nabytí až do konce srpna. Nyní by tuto daň nemuseli platit vůbec. Těm, kteří ji už v předstihu zaplatili, vznikne přeplatek, o jehož vrácení mohou požádat,“ konstatuje ministryně Schillerová. Teď je nicméně potřeba vyčkat na výsledek standardního legislativního procesu v Parlamentu, to jest v dolní i horní komoře a na podpis prezidenta republiky!

Jak mají aktuálně postupovat klienti a realitní kanceláře, resp. nastal „správný“ čas (rozuměj vhodný okamžik) na pořízení vlastního bydlení?

Podle finanční poradkyně skupiny Partners Dany Míchalové ale i přesto už nyní platí, že daň z nabytí nemovitosti nemusí platit nikdo, kdo koupil nemovitost od prosince 2019 a později. „Důvod je, že vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem,“ (viz výše) vysvětluje. Tzv. rozhodným datem je den provedení vkladu na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu (KU), což znamená, že daň by již neplatili ti, kterým katastrální úřad provedl vklad práva do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 nebo později.

Podle vládou schváleného Liberačního balíčku III (liberační = zmírňující či osvobozující) se nově posunula povinnost kupujícího podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti včetně jejího zaplacení do konce kalendářního roku, tj. tedy do 31. 12. 2020. To de realitní praxe znamená, že ti lidé, kteří kupují nemovitost nyní, nebo ji koupili v průběhu prosince 2019 a později, už žádnou daň neplatí a kvůli prominutí sankcí tuto daň nemusí ani nijak řešit. Předchozím Liberačním balíčkem II byla úhrada daně z nabytí nemovitých věcí vlastně již odsunuta do 31. srpna, kdy došlo k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením. Nově tak došlo k překlenutí období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí do 31. prosince 2020 – viz tak naše poslední aktualita na: https://www.rkjuris.cz/lhuta-pro-podani-priznani-k-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-resp-uhrada-teto-dane-s-206.

„Jestliže by vláda toto opatření nepřijala (rozuměj tzv. Liberační balíček III), tak by někteří kupující museli daň uhradit a po nabytí účinnosti nového zákona si pak požádat o její vratku. To by však některým z nich zkomplikovalo nákup imobilie tím, že by nejprve museli zaplatit navíc čtyři procenta z tržní ceny reality,“ vysvětluje a uzavírá Dana Míchalová.

 

Odborné zdroje a doporučená literatura:

https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-111483.html,

https://www.idnes.cz/finance/dane/dan-z-nabyti-nemovitosti-koupe-prodej-nemovitost-dan-splatnost-zruseni-dane.A200615_082759_p_dane_sov,

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-pr-38157,

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poslanci-udelali-prvni-krok-ke-zruseni-dane-z-nabyti-nemovitosti-40325638,

https://www.podnikatel.cz/clanky/zrusi-se-dan-z-nabyti-nemovitych-veci-koho-se-bude-uleva-tykat/,

https://www.rkjuris.cz/lhuta-pro-podani-priznani-k-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-resp-uhrada-teto-dane-s-206.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím shora uvedené literatury)