Povídání o Obecním domě v Praze

22.10.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, vzhledem ke skutečnosti, že se v Obecním domě v Praze bude od 28. října 2023 do 5. listopadu 2023 konat významná filatelistická výstava Biennale 2023, kterou pořádá PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, jehož prvním historickým prezidentem je JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL, budeme se na webových stránkách www.jurisreal.cz věnovat právě této význačné nemovitosti. Secesní stavba z let 1905 až 1911 je totiž dokladem nevídané umělecké i národní řemeslné dovednosti a kvality, a to i z toho titulu, že byla přirozeným národnostním protikladem dnešního Slovanského (dříve Německého) domu, kde se setkávali intelektuálové z řad Pražských Němců.

Na místě bývalého Králova dvora jej vyprojektovali architekti Antonín Balšánek a Osvald Polívka. Rozlehlá budova ukrývá koncertní síň, kavárnu, vyhlášenou restauraci a dokonce ještě lepší pivnici. V roce 2012 Obecní dům oslavil 100. výročí. Kavárna, restaurace a pivnice, Americký bar stejně jako Primátorský salonek či koncertní Smetanova síň jsou dokonalými secesními interiéry, které zdobili přední malíři a sochaři jako A. Mucha, J. Preisler, L. Šaloun aj.

 

Jak již bylo řečeno výše, na místě dnešního Obecního domu přitom stála původně rezidence českých králů tzv. Králův dvůr. Tento komplex nechal vybudovat kolem roku 1380 Václav IV. jako své sídlo, a poté dvůr ještě sloužil jako sídlo panovníků v letech 1383 1484. Vyjma paláce zahrnoval i domy pro dvořany, lázně, lvinec a zahradu. Po Václavu IV. zde sídlil jeho bratr Zikmund Lucemburský, jeho zeť Albrecht II. Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský, který ze Starého Města přesídlil zpět na Pražský hrad. Do současné doby se z Královského paláce zachoval pouze název přilehlé ulice Královodvorská a průchod do Prašné brány v Celetné ulici. Obecní dům vstoupil dvakrát do historie Československa. 28. října 1918 zde byla vyhlášena samostatnost Československa a v listopadu 1989 zde proběhla první setkání dosavadních zástupců komunistické vlády s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Obecní dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí mezi lety 1994 až 1997.

 

Obrázek č. 1: Exteriér Obecního domu

Prague_Municipal_House_01

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_d%C5%Afm, vlastní zpracování, 2023

 

Nejrozsáhlejším prostorem Obecního domu je centrální Smetanova síň, přístupná z foyer v prvním patře. Pojmenováním koncertní síně vzdala Praha poctu tvůrci české moderní hudby Bedřichu Smetanovi. Z plastické výzdoby jsou nejpozoruhodnější štukové skupiny Vyšehrad a Slovanské tance po stranách pódia od Ladislava Šalouna. Sochař tak šťastně rozřešil otázku připomenutí druhého génia české hudby, Antonína Dvořáka. Avšak v interiéru Smetanovy síně nechybí připomínka dalších českých hudebních skladatelů, jejichž portrétní medailony jsou umístěny na poprsnicích lóží a balkonu. Smetanova síň je především koncertním sálem pro 1 200 posluchačů, ve kterém od doby jeho otevření účinkovaly nejvýznamnější světová hudební tělesa a interpreti, příležitostně se zde konají i nejrůznější společenské akce – zejména tradiční plesy nebo žádané reprezentativní galavečeře. Ve Smetanově síni je pravidelně zahajován i zakončován hudební festival Pražské jaro.

 

Obrázek č. 2: Interiér Obecního domu – Smetanova síň

Praha,_Obecní_dům_Smetanova_síň_2

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_d%C5%Afm, vlastní zpracování, 2023

 

Alfons Mucha projevil zájem podílet se na výzdobě Obecního domu již v roce 1902 při návštěvě pražského primátora Vladimíra Srba v Paříži. Od začátku zdůrazňoval, že výzdobu vytvoří bez nároku na honorář, s výjimkou nákladů za návrhy, barvy, podkladová plátna a lešení. Roku 1909 dostal za úkol vyzdobit Primátorský salonek, tedy jednu z nejprestižnějších prostor budovy. Právě tento sál byl zároveň posledním významným interiérem, vytvořeným v secesním dekorativním stylu.

 

V Obecním domě se nachází rovněž jedna z nejkrásnějších secesních restaurací v Evropě. Pochutnáte si tu na prvorepublikovém menu, skvěle ošetřeném plzeňském pivě a široká je taktéž nabídka vín z celého světa.

 

Plzeňská pivnice Obecního domu zahájila svůj provoz 5. ledna roku 1912 a vždy se pyšnila kvalitou českých tradičních jídel, připravovaných z čerstvých domácích surovin, a skvěle vychlazeném plzeňským pivem na čepu.

 

Secesní Kavárna Obecní dům je právem řazena mezi nejkrásnější evropské kavárny. Nachází se v přízemí Obecního domu a její interiér je pro každého návštěvníka skutečným zážitkem.

 

Mgr. Petr Jezdinský