Praha opětovně uvidí známky za půl miliardy.

Vážení čtenáři, milí klienti, do Prahy se po třech letech vrací jedny z globálně nejvzácnějších známek. Výstava Poklady světové filatelie II, která o víkendu začíná v Obecním domě, předvede filatelistické kousky v celkové hodnotě přes půl miliardy korun.

Expozice, pořádaná tuzemským Prestige Philately Club Prague (PPCP) – jehož prvním historickým prezidentem je JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL - ve spolupráci s rakouskou Vindobonou a globálně nejproslulejší sběratelskou organizací Club de Monte Carlo, potrvá devět dní – od soboty 28. října, kdy si připomínáme stopáté výročí od založení Československa, do neděle nadcházejícího týdne.  Návštěvníky, kterých na první ročník v roce 2020 i přes covidové restrikce dorazilo během pouhých čtyř dnů několik tisíc, láká výstava zejména na jedinečný pohled na známky ze soukromých sbírek. Na vlastní oči bude možné vidět exponáty, které běžně bývají ukryté v trezorech, doplněné o historické zajímavosti a kontext.

Obrázek: JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL a první historický prezident PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE

338px-PPCP_IMG_2171

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_M%C3%A1dl, vlastní zpracování, 2023

V Praze dne 28. října 2023

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Forbes)