Prestige Philately Club Prague odsoudil agresi na Ukrajině a poskytl fin. prostředky na humanitární účely.

Vážení spoluobčané, PPCP, jehož historicky prvním prezidentem je JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL, jednoznačně odsoudil válku na Ukrajině způsobenou rusko-běloruským útokem na tuto nezávislou zemi a vyjádřil podporu obyvatelům Ukrajiny.

Členové klubu se rozhodli poskytnout peněžní prostředky na humanitární účely pro ukrajinské občany, a to formou daru 100 000 Kč ve prospěch Sbírky Oblastní charity na pomoc Ukrajině.

Chomutovská step u těžce zkoušeného Mariupolu

Khomutovsky_Step_04

Zdroj: www.google.cz, vlastní zpracování, 2022

V Praze dne 13. března 2022

Mgr. Petr Jezdinský (za pomoci PPCP)