Prestige Philately Club Prague se dostal na stránky prestižního časopisu Forbes.

Vážení čtenáři, filatelie je podle JUDr. Tomáše Mádla, ředitele Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o. a prvního prezidenta PPCP nadčasový a mezinárodní kulturní fenomén. Staré a vzácné známky totiž skrývají unikátní příběhy i vlastnické rodokmeny. Roční zhodnocení takových známek, u nichž poptávka často převyšuje nabídku, se pak pohybuje až kolem 10 procent.

Obrázek č. 1: Stránka časopisu Forbes s pojednáním o Prestige Philately Club Prague a nejcennějších známkách v držení českých sběratelů či privátních investorů

forbes-231x300

Zdroj: http://www.ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/, vlastní zpracování, 2019

JUDr. Tomáš Mádl, zapálený filatelista, kterého letos čeká ve světě několik mezinárodních výstav a velmi důležitých aukcí vybral rovněž jako odborník pro časopis Forbes nejcennější expozice patřící občanům České republiky. Pouze pro dokreslení, jakou hodnotu tyto filatelistické skvosty mají, uvádíme, že nejdražší „kousky“ jsou samozřejmě bezpečně uloženy v bankovních trezorech v zahraničí.

Milí čtenáři, my si dnes představíme vzhledem k náročnosti tématu, diskrétnosti, kdy není ani známo jméno českého vlastníka Mauritiů, neboť chce zůstat jejich majitel v anonymitě a taktéž samozřejmě i kulturně-historickému odkazu „československé filatelie“ dvě vzácné známky.

Tou první je bezesporu tzv. „Chybotisk doplatit 50/50“ ze sbírky JUDr. Tomáše Mádla. Jedná se totiž o jedinou „autentickou“ československou raritu světového formátu. Známka byla regulérně vydána a prošla poštovním provozem. Dnes se ví o 18 exemplářích této série, jeden z nich se nachází v rukou právě Tomáše Mádla.

Obrázek č. 2: „Chybotisk doplatit 50/50“

17-151x180

Zdroj: https://www.ppcp.cz/galerie/rarity-ceskoslovenska/, vlastní zpracování, 2019

Tou druhou vzácností je Penny black, která je první poštovní známkou světa. Byla totiž vydána ve Spojeném království už 1. května 1840, s oficiálním zahájením její platnosti od 6. května. Současně s těmito jednopennyovkami byla do poštovního provozu uvedena známka 2 pence modrá (tatáž rytina) a tzv. Mulreadyho obálky. S myšlenkou jednotného porta a označovaní poštovní obálky nalepovací známkou indikující, že poštovné bylo předplaceno, přišel ve Spojeném království Sir Rowland Hill. Dříve totiž platila složitá soustava poštovních tarifů a poplatky hradil příjemce zásilky, což přinášelo řadu situací, kdy příjemce nemohl nebo nechtěl zásilku převzít. Sir Rowland Hill byl známý a neúnavný prosazovatel a později realizátor britské poštovní reformy. Dobře si také uvědomoval, že je nutné, aby známka byla stejně tak obtížně padělatelná jako bankovky. Roku 1839 vyhlásilo britské ministerstvo financí soutěž na návrh první známky, ale žádný z návrhů nebyl přijat. Nakonec bylo rozhodnuto, opět z podnětu R. Hilla, aby byla použita podobizna královny Viktorie. Přesným podkladem se pak stal portrét použitý na pamětní medaili vydané u příležitosti návštěvy Londýna v roce  (tvůrce medaile Wiliam Wyon).

Obrázek č. 3: Penny black, velmi zajímavé video o tomto filatelistickém unikátu s panem Ing. Petrem Sobotkou, soukromým investorem a dalším významným členem Prestige Philately Club Prague lze najít na: http://www.ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/.

103px-Penny_black

Zdroj: http://www.ppcp.cz/galerie/rarity-klasickeho-obdobi/, vlastní zpracování, 2019

 

V Praze dne 14. června 2019

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím časopisu Forbes a webových stránek Prestige Philately Club Prague)