Prestige Philately Club Prague se opětovně objevil na stránkách ČTK.

Vážení čtenáři, trh se vzácnými známkami poslední dva roky roste, zhodnocení vybraných položek dosahuje meziročně 20 až 40 procent, vyplývá z odhadů oslovených expertů (mj. i pana Ing. Petra Sobotky z PPCP) pro ČTK. Tento vývoj podle nich přitahuje nové investory, a to jak malé střadatele, tak i velký byznysový kapitál. Na tuzemském trhu se ročně obchodují známky za zhruba 800 milionů korun, uvedli pro ČTK.

Důvodem růstu poptávky po drahých známkách jako alternativní investici je nejen situace s pandemií covid-19 a nejistota z dalšího vývoje, ale také snaha hledat zajímavé zajištění svých úspor. Velkou část obchodů tvoří menší investoři. Jejich počet se odhaduje na tisíce.

Vlastník firmy zaměřené na on-line aukce známek Petr Flaška potvrdil vyšší podíl nových, menších investorů. „Pandemie tomuto trendu hodně nahrála. Mnoho lidí začíná tím, že se vrací k zálibě z dětství. Následně ale ve známkách spatří investiční potenciál a začne cíleně vybírat kusy, které mohou přinést zajímavé zhodnocení,“ řekl ČTK.

„Stále častěji se ozývají zájemci, kteří chtějí například šetřit svým dětem, ale místo uložení částky na spořící účet nebo do fondu zvolí investici do známek,“ konstatoval Petr Sobotka z PCPP (Prestige Philately Club Prague), jehož historicky prvním prezidentem je pan JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel realitní, developerské a dražební skupiny JURIS REAL. Objevila se podle jeho mínění řada investorů, kteří chtějí vytvořit menší portfolio např. v hodnotě 200.000 Kč.

Obrázek: Logo společnosti JURIS REAL Gallery, spol. s r.o.

w320h240-kf22d-79980-whn395x395-ke251-9ea0c-154175592-116140083850311-9156856924406978272-n-66a93ccf

Zdroj: https://www.sberatelskagalerie.cz/, vlastní zpracování, 2021

Vzácná filatelistická investiční portfolia pak nabízíme i prostřednictvím webových stránek https://www.sberatelskagalerie.cz/, resp. společnosti JURIS REAL Gallery, spol. s r.o. Více můžete najít na: https://www.sberatelskagalerie.cz/alternativni-investice-1.

V Praze dne 14. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČTK)