PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE se s ohromným zájmem diváků zúčastnil výstavy v Liberci.

Vážení čtenáři, PPCP byl jedním z významných sponzorů výstavy a v Čestném dvoře představil 3 kontextové exponáty s raritami ze sbírek svých členů. Výstavy se účastnil se svým exponátem Cancellation of Slovak post offices in the period 1850 – 1867 i jeho přední člen Peter Severín (zlatá medaile a 96 bodů).

Obrázek č. 1: Pan Ing. Peter Severín, jeden z nejvýznamnějších členů PPCP s panem Dr. Tomášem Mádlem

D75_2640-1024x649

Zdroj: https://www.ppcp.cz/member/peter-severin/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 2: Pozvánka na filatelistickou výstavu v Liberci

219-2019

Zdroj: https://www.filatelie-liberec.cz, vlastní zpracování, 2019

Tři rámy PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE pak prezentovaly chybotisk 50/50, Mys Dobré naděje Error of Colour a začátky české poštovní historie s císařskými dopisy a s dopisem 1. dne použití známek. Vše ve skvělém designu od Eternie a 3-jazyčným historickým a vlastnickým kontextem, s obrazovým materiálem atd. Nejen obsah, ale i forma a styl těchto exponátů byly velmi atraktivní pro média i pro návštěvníky, a to i  z řad široké laické veřejnosti.

Obrázek č. 3: Mgr. David Kopřiva, JUDr. Tomáš Mádl a Ing. Vít Vaníček

foto13-min-225x300

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-vystave-liberec-2019/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 4: Výstava se konala v opravdu impozantních prostorách "Starého Liberce".

268-2019

Zdroj: https://www.filatelie-liberec.cz, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 5: Výstava se konala v nádherných prostorách Kavárny POŠTA.

266-2019

Zdroj: https://www.filatelie-liberec.cz, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 6: Pohled na exponát z výstavy, resp. počátky poštovnictví v českých zemích

Nahled-PDF-1-245x300

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/ppcp-na-vystave-liberec-2019/, vlastní zpracování, 2019

 

V Praze dne 15. října 2019

Mgr. Petr Jezdinský (s přispěním PPCP)