PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE se zúčastnil prestižní filatelistické akce v Monaku.

Vážení čtenáři a klienti, na pozvání vedení společnosti Club de Monte-Carlo se PPCP aktivně zúčastní jedné ze světově nejvýznamnějších událostí tohoto roku ve filatelii, jíž je MONACOPHIL 2019. Jedná se přitom o bezprecedentní událost významnou pro celou českou filatelistickou komunitu.

Obrázek č. 1: Pohled do přístavu v Monaku

gettyimages-157587044-1024x1024

Zdroj: www.google.cz, vlastní zpracování, 2019

V rámci Monacophilu 2019 se 30. 11. uskutečnil společný meeting PPCP a CMC (Club de Monte-Carlo), kde byla uvedena prezentace o idejích, metodách, činnosti a výsledcích klubu.

Obrázek č. 2: Logo PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE

download-7934f4-a31493

Zdroj: www.ppcp.cz, vlastní zpracování, 2019

Na její power-pointové bázi byla vydána 70-stránková anglicko-francouzská brožura, coby průvodce prezentací pro mezinárodní publikum, které tuto akci navštívilo – viz https://www.ppcp.cz/prezentace/

V Praze dne 30. listopadu 2019

Mgr. Petr Jezdinský s využitím (PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE)