Prezident České republiky udělil záštitu Biennale, které se přesouvá na prosinec letošního roku.

Vážení čtenáři, milí klienti, pan Ing. Miloš Zeman, Csc., dr. h. c., prezident České republiky udělil dne 20. října 2020 záštitu výstavě „Poklady světové filatelie“, jež se bude konat v Historické budově Národního muzea v Praze, která se pouze s ohledem na pandemii onemocnění koronavirem přesouvá z listopadu na prosinec letošního roku.

Obrázek č. 1: Udělená záštita prezidentem republiky

img874-212x300

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/jednani-v-nm-vlastni-znamky-ppcp-katalog-v-tisku-zastita-prezidenta/, vlastní zpracování, 2020

V tisku se již k této mimořádné a ojedinělé filatelistické události (nejen výstavě) nachází i výstavní katalog Biennale, unikátní publikace, a to obsahem a pojetím  zpracování.

Obrázek č. 2: Výstavní katalog

Screenshot_20201026-211225_Gallery-300x204

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/jednani-v-nm-vlastni-znamky-ppcp-katalog-v-tisku-zastita-prezidenta/, vlastní zpracování, 2020

V Praze dne 30. října 2020

Mgr. Petr Jezdinský