Dražby nemovitostí

Dražby nemovitostí

Co to jsou dražby nemovitostí, není třeba v současné době asi vysvětlovat, zejména internetové dražby jsou mezi občany České republiky velmi populární a rozšířené a dá se v nich pořídit téměř jakákoliv nemovitost.

Společnost JURIS REAL Dražby, a.s., realitní a dražební kancelář se specializuje na dražby bytů, rodinných i činžovních domů, chat, chalup, komerčních  nemovitostí a pozemků, a to jak na dražby dobrovolné (dražby z vůle vlastníka nemovitosti), tak i na dražby nedobrovolné (nucené dražby například z důvodu exekuce na nemovitosti).

Vybrat si můžete z nabídky dražeb nemovitostí, které Vás zajímají. Kromě nevšedního zážitku z dražby nemovitosti máte možnost získat nemovitost za bezkonkurenční cenu na trhu s nemovitostmi.

Dražba nemovitosti Vám umožní koupit nemovitosti za velmi výhodnou cenu. Stává se totiž často, že z mnoha zájemců o nemovitost se dražby zúčastní jen jeden zájemce a ten vydraží nemovitost za vyvolávací cenu.

Veřejná dražba je považována mezi odbornou i laickou veřejností za transparentní formu prodeje nemovitostí a často také za vhodný nástroj pro dosažení maximálního výtěžku z prodeje.

Dražby dobrovolné

Dražby dobrovolné provádíme na základě svobodného návrhu (svobodné vůle) vlastníka nebo osoby oprávněné s předmětem dražby hospodařit a vlastníkem zmocněné, popř. na základě zvláštního právního předpisu osoby oprávněné předmět dražby zpeněžit – zcizit, neboli prodat.

Navrhovatelem dražby dobrovolné může být vlastník předmětu dražby, včetně měst a obcí, městské části, příspěvkové či rozpočtové organizace. Může jím být rovněž likvidátor nebo insolvenční správce.

Při provádění dražby je naším cílem dosažení nejvyšší možné ceny vydražením.

Tím dosahujeme zpeněžení v daném místě a čase za nejvyšší cenu – podání. Dražba se tak liší od běžné realitní činnosti, kdy si účastníci převodu nemovitosti prodejní cenu předem dohodnou a pak smluvně stvrdí.

Dražby nedobrovolné

Dražby nedobrovolné provádíme proti vůli vlastníka, a to na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka nebyla dlužníkem včas a řádně uhrazena, je v prodlení, a tato pohledávka je zajištěna zástavním právem, respektive soudcovským zástavním právem k předmětu dražby, případně omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem.

Pohledávka za dlužníkem musí být doložena dražebním titulem, tedy vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem, případně doložena vykonatelným notářským či (historicky) exekutorským zápisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.

Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat ochotu dlužníků uzavírat u již existujících vztahů příslušné právní úkony ve formě notářských nebo (historicky) exekutorských zápisů, nabízíme vám pomoc při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, která bude završena uspokojením budoucího navrhovatele nedobrovolné dražby z výtěžku zpeněžení předmětu dražby nedobrovolné.

Při dražbách využíváme činnosti našeho speciálního právníka na dražby (dražebníka), pana JUDr. Pavla Rybu, který disponuje tel. č.: 774 515 697 a e-mailem: ryba@rkjuris.cz.