Info o převodech

1. Převod účastnictví telefonní linky - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Doklady potřebné k převodu účastnictví

 • kopie průkazu totožnosti (OP, cestovní pas - kopii si pořídí na prodejně)
 • u pevných služeb doklad o oprávnění užívání příslušné nemovitosti novým účastníkem
 • u podnikatelů doklad o podnikání (Živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku maximálně 3 měsíce starý)
 • u cizinců doklad, který slouží k prokazování totožnosti na území ČR a povolení k pobytu

INFO telefon: 800 123 456

2. Informace o převodu odběratele plynu - Pražská plynárenská, a. s.

K převodu je zapotřebí:

 • nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí
 • převáděcí protokol (tam musí být nová adresa původního odběratele, údaj číselného stavu plynoměru a datum předání)
 • občanský průkaz

Převody:

Obchodně informační středisko
Jungmannova 31, Praha 1
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 9 – 18 hod
pátek 9 - 12 hod

U plynárny 500, Praha 4 - Michle
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 9 – 18 hod
pátek 9 - 12 hod

INFO telefon: 800 134 134 

3. Převod odběratele elektrické energie - Pražská energetika, a. s. 

K převodu je zapotřebí:

 • nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí
 • převáděcí protokol (tam musí být nová adresa původního odběratele, údaj číselného stavu elektroměru a datum předání)
 • občanský průkaz

Obchodně informační středisko
Jungmannova 31, Praha 1
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 9 – 18 hod
pátek 9 - 12 hod

Vladimírova 18, Praha 4
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 9 – 18 hod
pátek 9 - 12 hod

INFO tel.: 267 055 555

4. Převody vody - Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 

K převodu je zapotřebí:

 • kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí
 • převáděcí protokol (tam musí být nová adresa původního odběratele, údaje číselného stavu vodoměru a datum předání)
 • občanský průkaz

Převody:

Dykova 3, Praha 10 , Vinohrady

Úřední hodiny městských služeben – převody, vyúčtování:
Pondělí 8.30 – 17.00
Úterý 8.30 – 17.00
Středa 8.30 – 17.00
Čtvrtek 8.30 – 17.00
Pátek 8.30 – 15.00

INFO tel.: 840 111 112