Poučení spotřebitele

POUČENÍ

ve smyslu ust. 9 až 11 zákona č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) a ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které je

 

realizované ze strany společnosti: JURIS REAL, spol. s r. o.

IČO: 26710790, se sídlem: Šrobárova 2100/49, PSČ 13000 Praha 3 - Vinohrady

tel.: 226 255 200, e-mail: , www.rkjuris.cz

(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

 

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním prostředkovatelem) o tom, že:

  • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

  • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být:

Zprostředkování prodeje (převodu) nemovitosti a Zprostředkování pronájmu nemovitosti, a to včetně:

  1. poskytnutí inzertní služby,
  2. posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
  3. zpracování marketingu nemovité věci,
  4. zajištění prohlídky nemovité věci,
  5. obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
  6. zprostředkování poskytnutí právních služeb,
  7. zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.