Zprostředkování prodeje nemovitostí

Zprostředkování prodeje nemovitostí


Prodej nemovitosti je z finančního hlediska významným celoživotním rozhodnutím, které většina klientů realitních kanceláří nedělá každý den. Proto je důležité tuto realitní transakci nepodcenit a vybrat si pro její realizaci významného obchodního partnera. Ve společné realitní a advokátní kanceláři JURIS REAL, spol. s r. o. děláme všechno pro to, abychom takovým důvěryhodným partnerem byli. Vždy pracujeme na základě písemné smlouvy o zprostředkování. Prodej nemovitosti totiž není nákupem věcí osobní spotřeby, nýbrž zpravidla obchod v řádu milionů korun. Je proto nesmírně důležité mít jasně stanovená pravidla, znát práva a povinnosti obou stran realitní transakce. Férová zprostředkovatelská smlouva chrání vlastníka nemovitosti, poněvadž definuje základní parametry převodu nemovitosti. Zakotvuje tak cenu, vymezuje maximální délku prodeje, stanovuje odměnu zprostředkovatele a současně opravňuje zprostředkovatele k nabízení nemovitosti a jednání se zájemci o koupi. Smlouva o zprostředkování je tak základním kamenem vzájemné důvěry, která je pro úspěšnou spolupráci důležitá. Smlouva o zprostředkování má podobu buď výhradní nebo nevýhradní.


Výhradní spolupráce


Výhradní spolupráce znamená, že danou nemovitost nabízí a prodává pouze naše společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. U této formy spolupráce zajišťujeme kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti, včetně samozřejmě následné právní i daňové asistence. Veškeré administrativní i správní poplatky pak hradí naše realitní kancelář ze své provize. Výhradní spolupráce neznamená, že prodávající přichází o potenciální kupce z řad klientů jiných realitních kanceláří. Jestliže má realitní makléř z jiné realitní kanceláře kupce na námi výhradně nabízenou nemovitost, spolupracujeme s ním a o provizi se s danou RK rozdělíme. Prodejní cena pro vlastníka nemovitosti zůstane nedotčena. Jestliže dojde ke složení rezervačního poplatku na koupi nemovitosti a prodej se nerealizuje z důvodů na straně kupujícího, jeho rezervační poplatek propadá. V případě výhradní spolupráce dostává prodávající ½ z propadlé rezervační jistoty. V prodeji pak pokračujeme a hledáme nového kupce.

A proč doporučujeme výhradní spolupráci?

Výhradní prodej totiž působí na potenciální kupce důvěryhodněji a profesionálněji, zaručuje jednotnou strategii prodeje, realitní makléř může také usilovat o dosažení co nejvyšší prodejní ceny. U výhradní spolupráce se nemovitost objevuje v inzerci s jednotnou prezentací, jejíž kvalitu má prodávající pod kontrolou. Výhradní spolupráce šetří čas a energii prodávajícího, který komunikuje pouze s jedním realitním makléřem a o nic dalšího se nestará. Realitní makléř je motivovaný do nemovitosti investovat více času, energie a zdrojů, protože ví, že se to přímo odrazí v prodeji. V případě pochybností doporučujeme uzavřít spolupráci nejdříve na kratší dobu a pak ji dle spokojenosti prolongovat.

Top pět pozitiv výhradní spolupráce při převodu nemovitosti:

úplný realitní a hypoteční servis „pod jednou střechou“

dosažení vyšší prodejní ceny

úspora času a energie

šance na rychlejší prodej díky na míru šité marketingové a prodejní strategii

větší motivace a nasazení realitního makléře

Nevýhradní spolupráce

Nevýhradní spolupráce znamená, že vlastník nemovitosti může nemovitost nabízet přes více realitních kanceláří a současně ji prodávat sám. Pokud dojde ke složení rezervačního poplatku na koupi nemovitosti a prodej se nerealizuje z důvodů na straně kupujícího, jeho rezervační poplatek propadá. V takovém případě snížíme o polovinu propadlého rezervačního poplatku odměnu naší kanceláře a pokračujeme v hledání nového kupce.

Negativa a „realitní“ úskalí nevýhradní spolupráce


Nemovitost je většinou nabízená více realitními kancelářemi, a z tohoto důvodu působí na potenciální kupce nedůvěryhodně. Vlastník nemá prodej své nemovitosti pod kontrolou. Těžko si udrží přehled o tom, na čem se s kterou realitní kanceláří dohodl. Tato forma spolupráce také vytváří prostor pro nepoctivé obchodní praktiky neseriózních realitních kanceláří. Nemovitost není zpravidla nabízena za jednotnou kupní cenu a potenciální kupci často tlačí na snížení ceny argumentem koupě od kanceláře s nejnižší cenou. Nevýhradní forma spolupráce je pro realitního makléře i demotivující, poněvadž nemůže využít všechny nástroje na podporu prodeje a výsledek je často spíše dílem štěstí.

A co všechno potřebujete vědět a připravit předem při převodu Vaší nemovitosti?

Při prodeji bytu v osobním vlastnictví, rodinného a činžovního domu, chaty, chalupy, pozemku atd:


Prodej výše vyjmenovaných realit je z důvodů dlouhých čekacích lhůt na katastrálních úřadech časově náročnou záležitostí a v návaznosti na požadavky (převod financí, možnost užívání imobilií, aj.) prodávajícího i kupujícího i náročnou činností pro vyřízení zprostředkovatelem. Doporučujeme proto využít služeb našeho spolupracujícího advokáta, pana Mgr. Jana Drobníka, popř. podnikového právníka, pana Mgr. Pavla Ryby. Doporučí Vám i mj. právní postup při řešení převodu finančních prostředků, aj.

Potřebujete tyto doklady:

výpis z katastru nemovitostí (v případě bytové jednotky výpis k bytu i k celému domu) a výňatek z katastrální mapy,

váš nabývací titul - tzn. kupní smlouvu, darovací smlouvu, kolaudační souhlas apod.,

V případě prodeje bytové jednotky evidenční list s rozpisem služeb a plánek nemovitosti.

Při převodu bytu v družstevním vlastnictví (převod členských práv a povinností):
 

Převod členských práv a povinností (prodej družstevního bytu) se bytovému družstvu pouze oznamuje, představitelé družstva ho pouze vezmou na vědomí.

Uzavírají se následující právní dokumenty:

dohoda o převodu družstevních práv a povinností,

dohoda o finančním vypořádání vč. smlouvy o úschově

Potřebujete:

doklad o řádném nabytí členství v družstvu (popř. potvrzení družstva)

nájemní smlouvu

potvrzení družstva o bezdlužnosti vůči družstvu, v případě nesplacené části anuity potvrzení o zůstatku nesplacené anuity

kontakt na představitele (předsedu) družstva (urychlí převod)

stanovy bytového družstva

doklady o platbách – inkaso, platby družstvu, resp. vyúčtování služeb