Reklamní spoty Prestige Philately Club Prague rozzářily na 30 významných místech Českou republiku.

Tento význačný filatelistický klub na svých webových stránkách https://www.ppcp.cz/klub/ mj. uvádí, že (cit.): „Filatelii vnímáme jako nadčasový mezinárodní kulturní fenomén, drahocennou součást světového kulturního dědictví. Je sdílenou hodnotou a „společnou řečí“ milionů lidí z celého světa, napříč generacemi a kontinenty, jazyky a kulturami. Filatelie mj. uchovává krásné příběhy známek i jejich majitelů, umožňuje nám na ně navazovat, rozvíjet je a podílet se tak na nadčasovosti přesahující naše životy. Takto se osvědčuje již 160 let – zděděná tradice, za niž neseme odpovědnost!“

Obrázek č. 1: ČSR 1927 chybotisk Doplatit 50 na 50, nejvýznamnější autentická rarita čs. provenience

17-151x180

Zdroj: https://www.ppcp.cz/galerie/rarity-ceskoslovenska/, vlastní zpracování, 2019

Není tedy divu, že právě v době vrcholící kampaně k volbám do Evropského parlamentu, kdy je česká společnost doslova zavalena nereálnými politickými sliby, symbolicky rozsvítila vkusná reklama na nejvýznamnějších místech Českou republiku. Vždyť Prestige Philately Club Prague byl založen právě 28. října 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu a sdružuje největší osobnosti české a slovenské filatelie. Prvním prezidentem tohoto i celosvětového významného klubu, a to s ohledem na kulturně-historický význam (odkaz) československé či české známky, se stal pan JUDr. Tomáš Mádl, ředitel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o.

Obrázek č. 2: Kostel sv. Josefa (resp. U Tadeáše)

Kostel_sv._Josefa_2

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

Jeden ze spotů běží i u obchodního centra Palladium, resp. Kláštera kapucínů na Novém Městě – viz: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=x1z91LvFDhA

Obrázek č. 3: Obchodní centrum Palladium

images

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

V Praze dne 8. května 2019

Mgr. Petr Jezdinský