Senát požaduje zmírnění podmínek hypotečních bank při poskytování hypoték.

3.5.2021

Vážení čtenáři, milí klienti, podmínky komerčních bank při poskytování hypotečních úvěrů by mohly být volnější. Obchodní banky by totiž mohly poskytovat vyšší podíl hypoték, které překračují parametry stanovené Českou národní bankou. Počítá s tím pozměňovací návrh k vládní novele zákona o ČNB, který přijal Senát. Nyní ho dostane k posouzení opět Sněmovna.

Obrázek č. 1: Logo Senátu

20100303114751

Zdroj: https://www.tomastretina.cz/novinky/?clanek=27806, vlastní zpracování, 2021

Senátoři požadují rovněž vypustit z předlohy ustanovení, které by centrální bance umožnilo k plnění jejích úkolů založit dceřinou společnosti nebo v takové korporaci nabýt účast. Senát chce také zdůraznit zákaz měnového financování státu, tedy možnosti ČNB financovat výlohy státu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se senátním návrhem nesouhlasila.

Obrázek č. 2: Mapka Senátu

mapa_sidla_senatu_nova

Zdroj: https://www.senat.cz/informace/z_historie/palace, vlastní zpracování, 2021

Legislativní novela zákona o ČNB (pozn. zákon č. 6/1993 Sb.) přináší „bance bank“ zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení.

Banky a další poskytovatelé úvěrů je budou muset dodržovat. Pakliže to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun.

Dosud může tuzemská centrální banka dávat hypotečním bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok zopakoval, že úvěry na bydlení tvoří víc než polovinu poskytnutých úvěrů. „Hypotéky nejsou okrajové úvěry,“ konstatoval a upozornil.

Projednávaná předloha komerčním bankám ale umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypotečních úvěrů, které nebudou muset limity splňovat. Obchodní banka je ale musí zdůvodnit.

Senát na návrh svého hospodářského výboru doporučil zvýšit limit až na 7,5 procenta. Exempce (výjimka) se má týkat hlavně žadatelů, u nichž je návratnost z pohledu banky dostatečně spolehlivě zajištěna. „Další zvyšování této výjimky by vedlo ke snížení účinnosti navrhované regulace,“ varovala ministryně financí.

Senát chce též vypustit z předlohy ustanovení, které dává ČNB možnost založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu nebo v ní nabýt účast. Vláda uvádí, že tato navrhovaná změna neznamená změnu právního stavu. Dosud se tato možnost opírala pouze o obecně definované oprávnění k investiční činnosti, která má zabezpečit úkoly centrální banky. Podle vlády je vhodné toto pravidlo přímo vložit do zákona. Předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS) vyjádřil obavu, že by takových dceřiných firem mohlo v budoucnu vzniknout až příliš.

Senát chce také více zdůraznit ustanovení, které centrální bance zakazuje financovat provoz státu. Projednávaná novela rozšiřuje možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více protistranami a s větším množstvím finančních nástrojů. Řada opozičních poslanců toto ale označovala za rizikové a vyslovovala obavy, že by takto centrální banka mohla financovat provoz státu, což ministryně Schillerová i ČNB odmítaly. Tuto možnost Sněmovna vložila do zákona ve stavu legislativní nouze už loni, ale omezila ji časově jen do konce letošního roku. Nyní má platit natrvalo. Vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev bude moci jít třeba o pojišťovny, penzijní společnosti a další institucionální investory. Ministerstvo financí i ČNB si od toho slibují možnost pružnějšího zásahu na finančním trhu v případě výkyvů. Na návrh Senátu má být v zákoně ustanovení, že tímto rozšířením není dotčen zákaz měnového financování. Guvernér Rusnok senátory ubezpečoval, že do poslední chvíle nebude chtít centrální banka nové nástroje využívat. Účinnost novely chce Senát posunout na 1. leden příštího roku, až skončí účinnost loňské novely, kterou Sněmovna přijímala v legislativní nouzi.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů ČTK, iROZHLAS.cz a deníku E15)