Senát schválil návrh nového zákona o veřejných dražbách.

15.7.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, sjednotit a zjednodušit pravidla pro konání veřejných dražeb s ohledem na jejich převažující elektronickou formu má od 1. ledna 2025 zákon, který schválil Senát. Právní norma počítá také se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb, což má zjednodušit proces povinného zveřejnění dražebních dokumentů. Zákon nyní dostane k podpisu prezident, stejně jako související novely dalších norem, které horní parlamentní komora také schválila.

Právní předpis zvyšuje na 300.000 korun vyvolávací cenu pro veřejnou dražbu movitých věcí ve zjednodušeném režimu. Důvodem je podle předkladatelů nárůst cen věcí, např. ojetých automobilů, které jsou obvykle draženy na tzv. aukčních portálech.

 

Právní norma má podle vlády odstranit nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským zákoníkem a sjednotit pravidla pro konání dražeb (v současnosti při veřejné dražbě přechází vlastnické právo příklepem. Nové pojetí veřejné dražby však bude reflektovat občanský zákoník, který dražbu chápe jako zvláštní způsob uzavření smlouvy. Návrh rovněž v maximální míře respektuje subsidiární použití občanského zákoníku). Právní úprava je de facto totožná s předlohou předchozí vlády z roku 2020, kterou Sněmovna v předvolebním složení nestihla schválit.

 

Navazující legislativní novely včetně změny živnostenského zákona počítají s tím, že se veřejné dražby na návrh vlastníka přesunou z dosavadního režimu koncese do mírnějšího režimu vázané živnosti pod názvem Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených (pozn. současných nedobrovolných).

 

Nucené dražby i nadále zůstanou v nejpřísnějším režimu koncese. Kromě toho bude zrušena současná živnost provádění dobrovolných dražeb u movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, která vzhledem k zmíněnému uvolnění pravidel pozbude praktického smyslu.

 

Proti novému dražebnímu zákonu opakovaně protestovala Komora dražebníků České republiky, které vadí plánovaný vznik Centrální evidence veřejných dražeb. Finanční náklady na vytvoření systému mají činit 8,1 milionu korun.

 

Roční náklady na provoz ministerstvo pro místní rozvoj odhaduje na 500.000 korun. Celkové přínosy privátnímu sektoru představují 28 mil. korun ročně.

 

Skupina JURIS REAL, konkrétně pak společnost JURIS REAL Dražby, a.s. se novému zákonu o veřejných dražbách bude hlouběji věnovat v březnu 2024, kdy se začne přeprogramovávat dražební web www.exdrazby.cz. Legislativní analýzu samozřejmě přineseme na webových stránkách www.jurisreal.cz. Na tomto místě odkazujeme na článek: https://www.rkjuris.cz/navrh-noveho-zakona-o-verejnych-drazbach-nepredstavuje-ulevu-pro-klienty-ani-drazebni-394.

 

Průběh projednávání návrhu zákona v Senátu naleznete na: https://www.komoradrazebniku.eu/.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Advokátního deníku, ČTK, Komory dražebníků ČR a Deníku N)