Skupina JURIS REAL bude prostřednictvím aukcí nabízet nemovitosti ve Španělsku.

Vážení potenciální klienti, milí čtenáři, skupina JURIS REAL bude prostřednictvím své společnosti JURIS REAL Dražby, a.s., resp. svého velmi úspěšného dražebního portálu www.jrdrazby.cz a našeho španělského obchodního partnera (španělské realitní a advokátní kanceláře) nabízet skrze aukce lukrativní nemovitosti na španělských pobřežích a ostrovech, a taktéž samozřejmě i v centrálním Španělsku. Skupina JURIS REAL se tak staví po bok renomovaných německých a britských realitních kanceláří, které jsou na španělském realitním trhu velmi aktivní.

Obrázek: Mapa španělských pobřeží

Spanien-Kuesten

Zdroj: Německá wikipedie, vlastní zpracování, 2021

Aukce budou konány dle českého právního řádu, tj. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poněvadž se jedná de iure i de facto o vysoutěžení nejlepší nabídky na odkup nemovitosti pro české občany (zájemce v ČR), aby byla posléze celá transakce dovršena u španělského notáře ve formě veřejné listiny, neboť realita se nachází na území Španělského království a je tedy při samotné koupi nemovitosti na základě mezinárodního práva soukromého, resp. tzv. cizozemského prvku nutné postupovat dle právních norem Španělska. Legalita výše uvedeného postupu byla potvrzena ze strany obchodního úseku velvyslanectví České republiky v Madridu (Embajada de la República Checa).

O nabídce konkrétních nemovitostí ve Španělsku, stejně jako o podrobnějším právním postupu (získání španělského „rodného čísla“, bankovního účtu ve španělské komerční bance, uzavření soukromo-právní smlouvy (opce), složení peněz (depozita) na depozitní bankovní účet a uzavření finální kupní smlouvy u notáře ve Španělsku) vás budeme neprodleně informovat.

 

V Praze dne 31. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský