Společnost JURIS REAL Gallery, spol. s r. o. prodává skrze aukční síň Aukro.cz překrásné známky.

Vážení čtenáři, milí klienti, JURIS REAL Gallery, spol. s r. o. nabízí prostřednictvím aukčního webu Aukro.cz nádherné kolekce známek z britských kolonii, stejně jako samostatné známky z Commonwealthu, tzv. Staroitalských států a Portugalska.

Tyto známky jsou ve velmi vynikající kvalitě, a především se pro filatelistické kolegy prodávají za velmi příznivé ceny a taktéž pod patronací pana Ing. Martina Němečka, specialisty na známky německých kolonií a pana JUDr. Tomáše Mádla, zakladatele skupiny JURIS REAL.

 

Obrázek č. 1: Commonwealth - ANTIGUA - SG. 180 - 195 

119967356

Zdroj: JURIS REAL Gallery, vlastní zpracování, 2022

 

Obrázek č. 2: Commonwealth - Kypr - SG. 173 - 187

119968071

Zdroj: JURIS REAL Gallery, vlastní zpracování, 2022

 

Obrázek č. 3: STAROITALSKÉ STÁTY - ROMAGNA - 1859 - Mi. 7

120133396

Zdroj: JURIS REAL Gallery, vlastní zpracování, 2022

 

Obrázek č. 4: PORTUGALSKO - 1855 - Mi. 8 - ražená

120205607

Zdroj: JURIS REAL Gallery, vlastní zpracování, 2022

 

V Praze dne 18. března 2022

 

Mgr. Petr Jezdinský