Spousta občanů neví, na jakou pojistnou částku mají pojištěnu nemovitost.

17.7.2022

Vážení čtenáři, milí klienti, současně z těch, co ji znají, se pouze 23 procent respondentů domnívá, že by si mohli znovu vybudovat svou nemovitost za aktuální pojistnou částku. Nejméně pak občané v důchodovém věku. Tyto a další zajímavé informace vyplynuly z výzkumu, který si pojišťovna Kooperativa nechala vypracovat nezávislou výzkumnou agenturou IPSOS.

To tedy znamená, že značná část Čechů, Moravanů a Slezanů má o nastavení svých pojistných smluv jen nízké povědomí. „Přitom by si měli uvědomit, že rostou-li ceny stavebních prací a materiálů, zboží a služeb, logicky by měly růst i pojistné částky, a to u pojištění nemovitostí i domácností. Pojistná částka by vždy měla být dostatečně vysoká, aby stačila na znovupořízení zničené nemovitosti nebo na obnovu postiženého vybavení domácnosti. Pojištění střechy nad hlavou je klíčová věc, na to by měl myslet každý uvážlivý vlastník,“ upozorňuje Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě.

empirického šetření dále vyplynulo, že méně než polovina respondentů (42 %) v posledních 5 letech aktualizovala svou pojistnou smlouvu. Aby byla pojistná částka dostatečná i v budoucnosti, nabízí např. Kooperativa možnost automatické aktualizace pojistných částek, limitů plnění a pojistného v závislosti na odpovídajícím inflačním vývoji – tzv. indexaci.

Průzkum ukázal, že možnost automaticky aktualizovat pojištění nemovitosti je důležitá pro 60 % české populace. A jak potvrzují i praktické zkušenosti v Kooperativě, klienti této možnosti hojně využívají.

U nových pojistných smluv si indexaci sjednává přes 98 % klientů. V letošním roce upravujeme pomocí indexace přes 650 tisíc pojistných smluv majetku občanů. Přibližně v polovině případů klienti tuto naši automatizovanou nabídku využívají a dalších 15 % klientů starší pojistnou smlouvu nahrazuje za novou,“ potvrzuje zájem o kvalitní pojištění Tomáš Reitermann.

Další výsledky průzkumu již byly příznivější, např. 86 % oslovených vlastníků nemovitosti má pojištěnou nemovitost, ve které bydlí. A uvědomují si i riziko podpojištění. 78 % respondentů totiž zná, nebo se alespoň někdy setkalo s termínem podpojištění. S podpojištěním jsou nejčastěji obeznámeni muži ve věku 55-65 let s vysokoškolským vzděláním, nejméně pak obyvatelé se základním vzděláním.

Kooperativu zajímalo i to, jaké doplňkové služby by klienti u svého pojištění nejvíce ocenili. A jako nejzajímavější doplňkové služby k pojištění majetku respondenti označili pojištění odpovědnosti (70 %) a asistence při nouzové situaci (52 %).

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Kooperativa a Hypoindex)