Stanou se ekologické organizace opět účastníky správního (stavebního) řízení, jak požaduje MŽP?

29.7.2022

Vážení čtenáři, milí klienti, Ministerstvo životního prostředí chce obnovit účast ekologických spolků ve všech řízeních o stavebních záměrech, které by mohly mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. Svůj záměr předložilo ministerstvo v rámci návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku na vládním webu.

K návrhu podle předkládací zprávy na vládním webu obdržel úřad Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) devět stovek připomínek od ostatních ministerstev a organizací včetně zástupců krajů, obcí či zaměstnavatelů. Rozpor přetrvává v pohledu na snahu ministerstva obnovit účast ekologických spolků, která byla novelou stavebního zákona omezena od roku 2018 na řízení vedená podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Obrázek: Logo MŽP

297241429_1055715858406472_1778124491781703029_n

 

Zdroj: MŽP, vlastní zpracování, 2022

 

Zmíněné ministerstvo snahu zdůvodnilo naplněním práva na příznivé životní prostředí, které zaručuje Listina základních práv a svobod (LZPS). Ústavní soud ale loni v lednu omezení nezrušil. Ministerstvo poukázalo na to, že jeho snaha je v souladu s menšinovým stanoviskem ústavních soudců. Proti záměru obnovit účast ekologických spolků na řízeních týkajících se staveb se vyjma dvou ministerstev postavily Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Sdružení místních samospráv, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ministerstvo financí odmítlo jakýkoliv nárok na navýšení potřeb v personální či platové oblasti, s nímž záměr počítá v případě krajů a obcí.

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku vychází z vládního programového prohlášení a souvisí s chystaným novým stavebním zákonem. Stanovisko má být vydáváno na pět let s možností prodloužení této platnosti. Požádat o něj bude moci stavebník nebo stavební úřad, a to primárně elektronickou cestou prostřednictvím portálu stavebníka. Vydávat stanovisko mají zpravidla odbory životního prostředí krajských úřadů nebo obcí s rozšířenou působností. Podle Ministerstva životního prostředí zákon zjednoduší administrativu. "Namísto několika správních úkonů vydávaných často více orgány působícími na úseku ochrany životního prostředí bude vydáván pouze jediný správní úkon, a to ve formě závazného stanoviska," uzavřelo ministerstvo v předkládací zprávě k návrhu zákona.  

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webů ČTK, Advokátního deníku a novinky.cz)