Stavebnictví v České republice bylo do října podle výkonu na 17. místě v Evropské unii.

9.1.2021

Vážení čtenáři, české stavebnictví bylo loni do konce září s meziročním poklesem o 6,6 procenta mezi 28 zeměmi EU na 17. místě. Údaje z Velké Británie jsou přitom stále započítávány. V meziroční komparaci si ČR polepšila o dvě místa. V porovnání s koncem prvního pololetí na tom bylo tuzemsko o čtyři příčky hůře. Toto zjištění vyplývá z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. V zemích Evropské unie stavebnictví v prvních devíti měsících pokleslo průměrně o 6,4 procenta.

Česká republika paradoxně doplatila na velmi nízkou nezaměstnanost. Po odchodu pracovníků z Východu nebylo možné nalézt dostatek stavebních dělníků na českém pracovním trhu. To vedlo k pozastavení některých projektů. Navíc některé restrikce z jarního období lze dodatečně vyhodnotit jako zbytečně přísné. To mělo negativní vliv na stavebnictví i celou řadu dalších odvětví.

Obrázek č. 1: Most Bohumila Hrabala v Lysé nad Labem-Litoli

250px-Litolsky_most1

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 2: Nová zástavba v Lysé nad Labem-Litoli

images

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2021

Nejvíce, o 17,8 procenta, se v prvních třech čtvrtletích zvýšila stavební výroba v Rumunsku. Následovaly Malta s růstem o 5,1 procenta a Chorvatsko, kde stavebnictví meziročně stouplo o 3,6 procenta. Odvětví vzrostlo v sedmi zemích, nad unijním průměrem bylo 16 států. Naopak v Itálii stavebnictví kleslo více než o pětinu, v Británii a Francii o 17,9 procenta.

Obrázek č. 3: Vizualizace budoucí podoby Husova náměstí v Lysé nad Labem v zimě

05_namesti_lysa_land05-large

Zdroj: http://www.land05.cz/cs/projekt/1-misto-v-urbanisticko-architektonicke-soutezi-lysa-nad-labem-29, vlastní zpracování, 2021

„Srovnání meziročních změn stavebních výkonů mezi zeměmi ukazuje, že v řadě z nich nesrazila pandemie odvětví na kolena. Především země severní Evropy, ale také Německo a Rumunsko dokládají, že pro ně není heslo „proinvestovat se z krize“ pouhou frází. Lze předpokládat, že aktivnější roli obstarávají veřejné investice. Stavebnictví tak v těchto zemích získává na významu z hlediska ekonomiky jako celku,“ doplnil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se mnozí zahraniční dělníci vrátili do zemí svého původu, což podle Křečka vedlo k výraznému propadu stavební produkce především v západní Evropě. „Jasně se ukázalo, že Západ je výrazně závislý na pracovní síle z Východu a bez vzájemné spolupráce fungují evropské regiony výrazně hůře,“ poznamenal Křeček.

Tabulka č. 1: Meziroční změna výkonu stavebnictví v zemích EU do konce září (minulého roku)

Země

Index (v procentech)

Rumunsko

17,8

Malta

5,1

Chorvatsko

3,6

Lotyšsko

2,9

Německo

2,4

Dánsko

2,0

Finsko

1,6

Nizozemsko

-0,4

Švédsko

-0,4

Slovinsko

-2,4

Litva

-3,3

Portugalsko

-3,9

Rakousko

-4,2

Polsko

-4,7

Estonsko

-5,9

Bulharsko

-6,1

Česká republika

-6,6

Belgie

-8,2

Lucembursko

-9,9

Maďarsko

-11,0

Irsko

-11,1

Slovensko

-11,5

Řecko

-13,1

Kypr

-13,5

Španělsko

-13,9

Francie

-17,9

Velká Británie

-17,9

Itálie

-20,1

Průměr EU

-6,4

Zdroj: Eurostat, ČTK, Stavební a Investiční web, vlastní zpracování, 2021

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Eurostatu, České tiskové kanceláře, Stavebního a Investičního webu)