Štěrboholy II. etapa

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY ŠTĚRBOHOLY II.ETAPA - S14-S39 na parcele č. 349/344, 349/345, 370/21, 370/128-172 k.ú. Štěrboholy. Termín dokončení stavby, kolaudace či zahájení prodeje, ještě není stanoven.

Připravujeme prodej II. etepy developerského projektu ve Šterboholech, kde se jedná o 25 řadových rodinných domů.

Termín dokončení stavby, kolaudace či zahájení prodeje ještě není stanoven.

Prodej bude zajišťovat Mgr. Roman Kaplan, tel: 774335502, mail: kaplan@rkjuris.cz