Svaz měst a obcí odmítá zvýšení daně z nemovitosti bez ohledu na lokální podmínky.

17.5.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, SMO odmítl návrh vládní koalice na zvýšení daně z nemovitosti bez ohledu na místní podmínky. Pokládá to za krok špatným směrem. Podle svazu se jedná o obohacování státu na úkor samospráv. Svaz měst a obcí to uvedl v tiskové zprávě. Reagoval tak na dohodu vládní koalice zvýšit kvůli konsolidaci veřejných financí daň z nemovitosti v některých případech až na dvojnásobek, přičemž dodatečný výnos nad rámec dosavadní daně má být příjmem státu. Vládní koalice počítá se zvýšením daně od příštího roku, kdy kvůli tomu počítá navíc s výnosem devět miliard korun, v roce 2025 dalších 300 milionů korun.

Daň z nemovitosti je souhrnným označením daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Příjemcem výnosů daně jsou obce, správu daně zajišťuje stát prostřednictvím jednotlivých finančních úřadů. Sazby daně se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem. Obce si od roku 2022 mohou stanovit místní koeficient v rozmezí 1,1 až pět pro všechny nemovité věci na území celé obce, nebo jen pro všechny nemovitosti na území jednotlivé části obce.

 

Návrh na zvýšení daně z nemovitosti bez ohledu na místní podmínky, bez ohledu na možnosti obyvatel, na dopad do lokální ekonomiky, prostě šmahem od stolu, považuje svaz za krok špatným směrem,“ konstatuje se ve stanovisku SMO.

 

Podle něj je při stanovování této daně nesmírně důležitá i analýza možností daného místa a občanů, kteří tam žijí. „Je to daň, jejíž parametry navrhuje a schvaluje zastupitelstvo každé obce a také si její výši musí před svými občany zdůvodnit a uhájit,“ uvedl svaz. SMO podle jeho předsedy Františka Lukla chápe snahu státu o konsolidaci veřejných financí, vládní záměr s úpravou daně ale staví obce do role podřízeného a ne partnera. Lukl připomenul, že obce za stát provádějí v přenesené působnosti řadu jeho agend bez náležité finanční refundace. „Proto nás zaráží argumentace vládních představitelů, kteří návrh na zvýšení daně z nemovitosti vysvětlují i velkou finanční zátěží výběru této daně státem,“ dodal Lukl.

 

Se zvýšením daně nesouhlasí ani Sdružení místních samospráv, podle kterého by nastavení a výnosy této majetkové daně měly zůstat výlučně v kompetenci obcí, protože jsou to obecní rozpočty, na koho dopadají související náklady, jako je třeba údržba místních komunikací.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím SMO, Sdružení místních samospráv a ČTK)