Tomáš Mádl se jako prezident PPCP zúčastnil v překrásné Budapešti Mezinárodní výstavy poštovních známek HUNFILA 2019.

Záštitu nad filatelistickou výstavou světové úrovně převzal sám pan János Áder, prezident Maďarské republiky. Této významné výstavy se zúčastnili tři členové Prestige Philately Club Prague, a to jmenovitě RNDr. Pavol Lazar, Ing. Peter Severín a Zdeněk Filípek.

Obrázek č. 1: Nádherná Budapešť

images

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

 

Obrázek č. 2: pan János Áder, prezident Maďarska

225px-Ader_Janos

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

 

Obrázek č. 3: Článek v Merkur revue

MR-5-2019-str12-HunfilaZdroj: https://www.ppcp.cz/category/pcpp-v-mediich/, vlastní zpracování, 2019

 

Obrázek č. 4: Logo filatelistické výstavy

logo

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2019

 

 

V Praze dne 6. listopadu 2019

Mgr. Petr Jezdinský