V časopise Merkur Revue byl publikován rozhovor s Tomášem Mádlem a Davidem Kopřivou o PPCP a BIENNALE.

Vážení čtenáři, milí klienti, odborný filatelistický časopis Merkur Revue přinesl dne 10. května 2021 rozhovor s panem JUDr. Tomášem Mádlem, vlastníkem podnikatelské skupiny JURIS REAL a panem Mgr. Davidem Kopřivou, soudním znalcem a světově uznávaným filatelistickým expertem, mj. o vzniku a počátcích PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, československé známkové tvorbě, klubu samotném, resp. o otevřenosti tohoto VIP klubu i pro nečleny (zájemce) z řad veřejnosti, zejména mládeže, unikátním katalogu k BIENNALE a dalších velmi úspěšných (i obchodně) filatelistických suvenýrech k této velmi výjimečné společenské události v Národním muzeu, o těžké epidemiologické situaci v době konání výstavy a vystavených raritách a v neposlední řadě i o velkých plánech do budoucna.

Obrázek č. 1. Oba protagonisté rozhovoru

img853-scaled

Zdroj: PPCP, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 2: Vzácné filatelistické suvenýry vydané Českou poštou k příležitosti konání BIENNALE. Vpravo se nachází „Rumělkový Merkur“, vlevo světově uznávaná rarita tzv. „Přetisk 50/50“.

images

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2021

 

V Praze dne 16. května 2021

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Merkur revue a PPCP)