V České republice existuje 223.000 investičních bytů.

17.9.2023

Vážení čtenáři, milí klienti, v ČR je 223.000 investičních bytů, které vlastní 71.000 lidí. Jedná se zhruba o deset procent všech bytů v České republice, zbytek občané využívají pro vlastní bydlení. Toto zjištění vyplývá ze studie společnosti Dataligence, kterou zpracovala ve spolupráci s Asociací nájemního bydlení. Nejvíce investičních bytů existuje podle ní v Praze a Středočeském kraji.

V analýze jsme se věnovali především fyzickým osobám, které vlastní alespoň tři bytové jednotky,“ konstatoval ředitel Dataligence Milan Roček. Alespoň tři bytové jednotky v České republice vlastní zhruba 34.500 fyzických osob, dohromady to činí alespoň 115.000 bytů určených k pronájmu. Zhruba 63.000 bytů k pronájmu poskytují podle analýzy fyzické osoby, které vlastní dvě bytové jednotky. A přes 46.000 bytů pak pronajímá asi 4.300 občanů, kteří vlastní bytové domy. Nejvíce investičních bytů se nachází v Praze. Podle Ročka kvůli tomu, že se jedná o nejbohatší region. Bytová družstva vlastní v ČR zhruba 152.000 bytů. Přes 300 měst vlastní asi 16.000 bytů.

 

V České republice je podle studie dohromady asi 4,4 milionu jednotek k bydlení. Zhruba dva miliony jsou v rodinných domech, většinu pak tvoří jednotky v bytových domech, asi 2,4 mil. U cirka 1,9 milionu z nich lze určit vlastníky jednotlivých bytů, zbytek je evidován jako celek, což je např. případ BD. Studie pracuje s daty z katastru nemovitostí. Podle Ročka byty pronajímané fyzickými osobami suplují chybějící nabídku státu a obcí. V současnosti se hovoří“ o potřebě nájemního bydlení, ale stát zapomněl na jednu drobnost. Aby se mohlo v nájemním bydlení bydlet, tak ho musí někdo nabízet. Za posledních 20 let v ČR vznikla přirozená nabídka privátních investorů, která nahradila to, čeho se obce zbavily v rámci privatizace a co se nám teď bude těžce doplňovat,“ sdělil.

 

Podle studie je v posledních pěti letech roční nárůst bytových jednotek zhruba 33.000, z čehož je 18.000 v rodinných domech a 15.000 v bytových domech. Aktuálně v České republice zhruba 80 procent občanů žije ve vlastním, zbytek v podnájmu. „Nájemní bydlení převáží, až se v ČR postaví další milion bytů, což může trvat třeba 40 let. Takže v dalších dekádách bude stále převažovat vlastnické bydlení,“ uzavřel Roček. Podle Asociace nájemního bydlení o bydlení v nájmu zájem roste, a to třeba kvůli vysokým úrokovým sazbám.

 

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Dataligence, Asociace nájemního bydlení a ČTK)