V metropoli jsou díky PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE k vidění vzácné filatelistické skvosty za půl miliardy.

Vážení klienti, milí čtenáři, výjimečný pohled se v těchto dnech nabízí návštěvníkům Obecního domu v Praze. Tamní výstava nazvaná Poklady světové filatelie ukazuje vzácné i raritní známky ze soukromých sbírek. Jejich celkovou hodnotu odhadují pořadatelé na více než půl miliardy korun. K vidění jsou od soboty 28. října pouze do neděle 5. listopadu.

Některé ze známek již odborná i laická veřejnost mohla vidět na světových výstavách, nicméně takto pohromadě, takto zhuštěné a pod jednou střechou, to je skutečně mimořádná událost k vidění,“ konstatuje prezident tuzemského Prestige Philately Club Prague (PPCP) Tomáš Mádl, zakladatel skupiny JURIS REAL. Exponáty vystavované v Riegrově salonku v patře Obecního domu na Starém Městě pocházejí jak ze sbírek PPCP, tak spřátelené vídeňské Vindobony a zřejmě nejproslulejší sběratelské organizace Club de Monte-Carlo, mezi jejíž členy patří i monacký kníže či britská královská rodina. Veřejnost si může na vlastní oči prohlédnout na sedm desítek exponátů tvořených stovkami známek, vše navíc doplněné o historické pozadí a zajímavosti.

Unikátů je zde několik, mezi ty nejvýznamnější určitě patří kompletní blok tzv. saské trojky, což je jedna z nejslavnějších položek evropské filatelie vůbec. Potom tady máme z našeho českého depozitu krásný dvanáctiblok první známky světa, takzvané Black Penny. Je to známka z roku 1840,“ vyzdvihuje Mádl několik příkladů.

Obrázek: Kompletní blok tzv. saské trojky

Saska-768x629

Zdroj: https://ppcp.cz/biennale-2023/exponaty/, vlastní zpracování, 2023


 

V Praze dne 30. října 2023

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím novinky.cz)