Velká legislativní novela na poli energií má zabránit nepoctivému jednání tzv. energošmejdů.

24.9.2021

Vážení čtenáři, milí klienti, dodavatelé energií budou muset informovat zákazníky adresně o změnách ceny. Poslanecká sněmovna to dne 14. září schválila v rámci senátních úprav novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která má rozšířit ochranu klientů (zákazníků) před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků. Sněmovna o tom rozhodla navzdory varování velkých dodavatelů elektřiny a plynu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, že změna může znamenat zdražení energií.

Novela energetického zákona, která je namířená proti tzv. energošmejdům, zavádí především registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelskou činnost v energetice stanoví jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“). Podle sněmovní verze nemusely mít zprostředkovatelskou licenci společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají jejich dodavatelé. Senátní verze, jejíž přijetí podpořil i ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, zavádí povinnost mít licenci i pro tyto firmy.

Dodavatelé energií budou muset podle přijaté verze spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Nebude již stačit, aby změnu uveřejnili na internetu. Předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil odmítl tvrzení dodavatelů energií, že změnu ceny budou muset posílat doporučenými dopisy a náklady pak promítnou do ceny energií.

Firmy ČEZ, E.ON, innogy a Pražská energetika tyto finanční náklady v dopise poslancům vyčíslily na zhruba 60 milionů korun ročně. Vystrčil namítl, že informaci o změně ceny lze zákazníkovi poslat e-mailem nebo obyčejným dopisem. „Povídání o tom, že budu muset zdražit energii, protože budu posílat doporučené dopisy, to je fakt neuvěřitelný,“ prohlásil předseda Senátu.

Senátní verze počítá rovněž s tím, že např. malí podnikatelé, živnostníci nebo obce či města, které pronajímají obecní (městské) byty, by mohli smlouvy vypovídat okamžitě bez prodlevy. Půjde třeba o situaci, kdy se někdo odstěhuje z obecního bytu.

Senátní podoba novely naopak umožní i to, že např. osoba blízká bude moci ve své rodině pomoci nasmlouvat dodávku energií, ale nesmí to být podnikatelská činnost.

Nově by také mělo být možné zprostředkovatelskou smlouvu vypovědět bez postihů nebo finančních úplat, pakliže nepůjde o náhrady spojené s vypovězením smlouvy.

Klient bude mít také právo vědět, kdy přesně mu končí závazek ze smlouvy, a dodavatel bude mít povinnost mu to sdělit.

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím Poslanecké sněmovny, Advokátního deníku a ČTK)