Velký kulturní úspěch České republiky na Světové filatelistické výstavě Philanippon.

Vážení čtenáři, na Světové filatelistické výstavě Philanippon 2021, která se konala ve dnech 25.-30. srpna v Japonské Jokohamě pod patronátem FIP, dosáhla Česká republika díky PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, jehož historicky prvním prezidentem je JUDr. Tomáš Mádl, zakladatel a ředitel Skupiny JURIS REAL, resp. sborníku Biennale 2020 mimořádného kulturního úspěchu, jenž veřejnoprávní média v České republice ani pohříchu nedocenila.

Obrázek č. 1: Logo výstavy

logo

Zdroj: www.google.cz, vlastní zpracování, 2021

Ve výstavní třídě 11 „Filatelistická literatura“ se účastnilo  95 soutěžních a referenčních titulů (ref. tituly jsou rozsahem menší a úzce specializované), tj. tedy celkem 95 různých odborných  publikací, katalogů a periodik světové úrovně a kvality.

Publikace PPCP byla nejprve uvedena v referenční části a to v sekci „Katalogy“, ale pak, vzhledem k jejímu zřejmému široce odbornému i  literárnímu obsahu a formě, byla rozhodnutím jury přeřazena do hlavní soutěžní části Philatelic books and research papers. V této hlavní kategorii pak získala 91 bodů, tedy zlatou medaili Světové výstavy Philanippon. Nad 90 bodů se dále dostala pouhá 3 díla z celé výstavní třídy „Literatura“!

Obrázek č. 2: Zlatá medaile

IMG_1620

Zdroj: Archiv PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, vlastní zpracování, 2021

 

V Praze dne 10. října 2021

Mgr. Petr Jezdinský (s příspěvkem pana Mgr. Davida Kopřivy)