Vyšel nádherný katalog Biennale PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE.

Vážení a milí čtenáři, katalog Biennale 2020 PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, jehož historicky prvním prezidentem je JUDr. Tomáš Mádl, ředitel Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o., je co do obsahu a jeho zpracování unikátní publikací.

Katalog prezentuje samostatné rarity ze sbírek členů tří významných světových filatelistických klubů, tj. PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, Vindobony a Club de Monte Carlo de l’Elite de la Philatélie a rovněž dva hostující exponáty – Červený mauricius Post Office a slavnou Lady McLeod, vše s textovou a obrazovou dokumentací ve vztahu k vzniku těchto rarit, vlastnickým liniím atd. Katalog nás provází i poštovně historickým projektem „500 let poštovnictví v českých zemích“ a také tematickými exponáty zaměřenými na významná vydání rakouské, britské a jiné provenience.

Obrázek č. 1: Titulní strana katalogu

PPCP-Biennale-2020-katalog-3D-300x212

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/vysel-katalog-biennale-a-kazeta-na-listinu-ppcp-je-dokoncena/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 2: Jedna ze stránek velmi reprezentativního katalogu

PPCP-Biennale-2020-katalog-s100-101-300x230

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/vysel-katalog-biennale-a-kazeta-na-listinu-ppcp-je-dokoncena/, vlastní zpracování, 2020

Taktéž byla dokončena výroba ozdobné ochranné schránky pro klíčový dokument PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, to jest listinu PPCP.

Obrázek č. 3: Ozdobná ochranná schránka pro listinu PPCP

PPCP-kazeta-otevrena-285x300

Zdroj: https://www.ppcp.cz/event/vysel-katalog-biennale-a-kazeta-na-listinu-ppcp-je-dokoncena/, vlastní zpracování, 2020

V Praze dne 13. listopadu 2020

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím PPCP)