Zahrádkáři se po mnoha letech dočkali své právní normy.

4.12.2021

Vážení čtenáři, od 1. prosince 2021 nabyl účinnosti nový zahrádkářský zákon, který Parlament schválil letos na jaře. Vyjma jiného zakotvuje veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti. definuje např. zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Upravuje možnost Státního pozemkového úřadu nebo obcí přenechat pozemky k zahrádkářské činnosti.

Zahrádkářství patří v České republice mezi nejoblíbenější hobby. Jen Český zahrádkářský svaz sdružuje na 130.000 členů. Podle výzkumu z roku 2015 se zahradničení věnují takřka tři čtvrtiny lidí. Podle letošního výzkumu agentury Nielsen Admosphere kupuje v hobbymarketech třetina zákazníků potřeby pro zahrady. Na přijetí zákona naléhal loni premiér Andrej Babiš (ANO), když v polovině září řekl, že poslanci by měli spíše schválit zahrádkářský zákon, a nikoli stále řešit epidemii covidu-19. Schválení zákona by podle něj bylo krokem k soběstačnosti ČR v pěstování ovoce a zeleniny. Odpůrci naopak tvrdili, že zákon je zcela zbytečný.

Právní předpis stanoví, že zahrádkářskou činností se rozumí veřejně prospěšná činnost zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úprava.

Vykonávat ji bude moci zahrádkářský spolek, který bude veřejně prospěšným spolkem, a to podle přijatého zákona. Nebude muset jít pouze o Český zahrádkářský svaz, ale podle předkladatelů se to bude moci vztahovat i na komunitní zahrady.

Zahrádkářskému spolku bude možné propachtovat pozemek pro zahrádkářskou činnost pouze na dobu určitou, a to nejméně na dva roky. Pokud bude propachtovatelem stát nebo obec, bude nejkratší možná doba pachtu deset let. Senát se pokoušel toto ustanovení vypustit, ale Sněmovna ho přehlasovala.

Nová právní norma taktéž stanoví, že ministerstvo zemědělství v rámci své působnosti podporuje zahrádkářskou činnost a zastupuje zájmy zahrádkářských spolků při projednávání dotčené problematiky v České republice a Evropské unii.

Obcím a městům zákon ukládá přispívat k rozvoji zahrádkářské činnosti např. tím, že vytvářejí předpoklady pro vznik, rozvoj a provozování zahrádkářské činnosti při územním plánování. Obce i Státní pozemkový úřad budou muset při sjednávání pachtu zohledňovat prospěšnost zahrádkářské činnosti.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím České tiskové kanceláře, Právního prostoru a deníku.cz)