Zemědělská půda v České republice má svoji digitální platformu.

17.3.2021

Vážení čtenáři, milí klienti, díky unikátnímu projektu Ministerstva zemědělství (dále jen „Mze“) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (dále jen „VÚMOP“) byly vlastnosti zemědělské půdy z celé ČR převedeny do digitální podoby.

Zevrubné údaje ze 4,6 milionů hektarů jsou volně zpřístupněny veřejnosti. Výsledky detailního průzkumu se dají využít např. pro další průzkum či při uzavírání pachtovních smluv.

Obrázek č. 1: Pohled na zemědělskou oblast kolem Staré Lysé na Nymbursku

260px-Stará_Lysá,_north_view

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Lys%C3%A1, vlastní zpracování, 2021

Volně k prohlížení je aktuálně digitální mapa veškeré zemědělské půdy v České republice na adrese https://kpp.vumop.cz/.

Obrázek č. 2: Pohled na Čihadla

p02_24

Zdroj: https://www.staralysa.cz/zivot-v-obci/fotogalerie/nase-obec-v-zime-38cs.html, vlastní zpracování, 2021

Mapa obsahuje výsledky detailního průzkumu půdy, vychází z celkem 400 tisíc sond odebraných po celé ČR na rozloze 4,6 milionů hektarů zemědělských pozemků.

MZe a VÚMOP tak lidem poskytly snadný způsob, jak zjistit vlastnosti půdy ve své obci nebo na svých pozemcích. To se dá využít např. při uzavírání pachtovních smluv. Digitální data poslouží rovněž k dalším výzkumům.

Obrázek č. 3: Byšičky mezi Lysou nad Labem (Karlovem) a chatovou osadou Řehačka

bysicky

Zdroj: https://lysecko.cz/mesta_a_obce/, vlastní zpracování, 2021

Na digitalizaci pracovalo 150 lidí celkem čtyři roky. Převedli do digitální podoby výsledky historického Komplexního průzkumu půd z 60. let minulého století.

Skoro na každém poli v republice bylo vykopáno několik sond. Takto hustě získaná síť umožňuje lépe pochopit českou půdu a efektivně navrhovat opatření na zlepšení jejího stavu.

Svým rozsahem a podrobností šlo o výjimečný pedologický průzkum, který v Evropě nemá dodnes obdoby.

Tyto cenné informace převedené z papírových map, původních zpráv a záznamů do digitální podoby mohou být využity v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi, programy, satelitním a leteckým snímkováním či s použitím dronů.

Komplexní průzkum umožňuje sledovat vývoj vlastností půdy a také předvídat změny pro futuro (do budoucna). Je tak možné získat přesnější modely, které mohou pomoci v boji s erozí, suchem či úbytkem organické hmoty.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Eagri.cz, resp. Ministerstva zemědělství)