Zpravodaj Kamenice nad Lipou informoval o úspěších JUDr. Tomáše Mádla, kamenického rodáka a patriota.

Vážení dámy a váženi pánové, vážení občané města Kamenice nad Lipou, měsíčník Kamenice nad Lipou ve svém zářijovém čísle informoval na své titulní straně o úspěších pana Dr. Tomáše Mádla, který se v Kamenici narodil a vyrůstal zde ve velmi skromných poměrech.

Obrázek č. 1: Pohled na překrásný zámek v Kamenici nad Lipou

a8eb37e5-6d19-40eb-b4fb-2109b091deb0_656_449_crop

Zdroj: Webové stránky "Kudy z nudy", vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 2: Nádherné náměstí v Kamenici nad Lipou

Kamenice-nad-Lipou-náměstí2015

Zdroj: Vyhledávač "Google", vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 3: Titulní strana "Kamenického zpravodaje", velmi sympatického čtení

ffff

Zdroj: Zpravodaj města Kamenice nad Lipou, vlastní zpracování, 2019

Nechť slouží úspěšný a zajímavý život Tomáše Mádla jako inspirace, nikoliv jako zdroj závisti.

 

V Praze dne 3. září 2019

Mgr. Petr Jezdinský